SCE
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

SCE staat voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Deze regeling is op 1 april 2021 in de plaats gekomen van de PCR en zal van toepassing zijn op alle volgende projecten die we hopen te realiseren. Het belangrijkste verschil is dat je geen energiebelasting terugkrijgt, maar dat de prijs van de verkochte stroom met deze subsidie wordt aangevuld tot een basisbedrag van nu 14,6 cent per kWh. Dit basisbedrag wordt bij de start van een project definitief vastgesteld en blijft dan 15 jaar ongewijzigd. Een ander verschil is dat je om mee te kunnen doen bij de start van het project in de postcoderoos moet wonen, maar als je later verhuist naar daarbuiten je gewoon kunt blijven profiteren. Ook spelen de energieleveranciers hier geen rol meer in en is ook je eigen verbruik niet meer van belang.

Uitleg
Het basisbedrag is wat de coöperatie krijgt voor de opgewekte stroom, onafhankelijk van de marktprijs. Deze wordt bij de start van het project vastgesteld en blijft gedurende de hele looptijd van het project constant. Op dit moment staat deze op 14,6 cent per kWh.
Het correctiebedrag is in principe de marktprijs voor elektriciteit, tenzij deze te laag wordt. Het gaat hierbij om de prijs op de termijnmarkt voor energie en die is lager dan wij b.v. van de energieleverancier ontvangen. Dit bedrag wordt elk jaar achteraf bepaald.
De basisenergieprijs is een ondergrens voor de marktprijs. Als die onder deze grens zakt, zal het correctiebedrag hierop blijven staan. Het is niet waarschijnlijk dat dit ooit voorkomt, maar het is een middel om de reservering voor de regeling te beperken. Zo kunnen met het budget meer projecten gesubsidieerd worden.
De subsidie is het verschil tussen het correctiebedrag en het basisbedrag. Als de marktprijs hoger zou zijn dan het basisbedrag, dan is de subsidie nul. Deze kan dus nooit negatief worden.

Omdat het correctiebedrag lager is dan wat wij van de energieleverancier ontvangen, zal het totaal van opbrengst en subsidie hoger uitvallen dan het basisbedrag.

Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de site van Energie Samen.