Projecten
Op naar de volgende projecten

Er zijn inmiddels 4 projecten gerealiseerd: Wolga, De Kraal, ’t Blok en Gemeentewerf. Deze maken alle gebruik van de oorspronkelijke postcoderoosregeling PCR, officieel de Regeling Verlaagd Tarief, die werkt met teruggave van de energiebelasting over de opgewekte stroom.

We zijn nu bezig met 3 intitiatieven: Op Moer, Kerkelijk Centrum en Ver-Hitland, deze zullen vallen onder de nieuwe subsidieregeling SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). Dit is een eenvoudigere regeling die de opbrengst van de opgewekte stroom aanvult tot een vast basisbedrag.

Wil je meedoen en eventueel ook investeren in een project? Meld je dan aan en help mee met daken zoeken. Ook als je dak eigenaar bent en met ons de business case wil bespreken, dan horen we dat graag.