Postcoderoos

Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie komen in aanmerking voor een korting op de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken. De postcoderoos bestaat uit de viercijferige postcode van de centrale postcode plus alle direct aangrenzende postcodegebieden. De productie installatie moet in één van de postcodes binnen de vastgestelde ‘roos’ liggen.

Deelnemers hebben op twee manieren voordeel als ze deelnemen in een coöperatie die gebruik maakt van het postcoderoos-model.

Privé voordeel deelnemer
Een deelnemer ontvangt voor iedere kWh die in een collectief project opwekt 11.68 cent korting op zijn energiebelasting (incl. btw). Dat is gebaseerd op de energiebelasting van 2019. De opbrengst stijgt en daalt met het stijgen en dalen van de energiebelasting. Per certificaat van 250kWh is dat in 2018 dus circa € 30,- per jaar. In 2020 wordt dat iets waarschijnlijk iets minder. In 15 jaar is dat dus naar verwachting € 450,- per certificaat. De korting wordt door de energieleverancier op de jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een creditnota.

Voordeel uit coöperatie
De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze. Voor de eerste paar jaren aan bv Greenchoice, Qurrent, Engie of OM. Het staat de coöperatie vrij een overeenkomst aan te gaan met elk willekeurig energiebedrijf. Hier ontvangt zij een vergoeding voor. Daarnaast ontvangt de coöperatie een vergoeding voor elk lid die klant is en een regulier contract heeft met een van eerder genoemde energieleveranciers. Hiertegenover staan kosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten. De positieve baten worden naar rato van deelname uitgekeerd aan de leden. Dat kan oplopen tot circa € 15,- per certificaat.

Geheel
Per saldo levert een certificaat jaarlijks tussen de 40 en 45 euro op. De inleg per certificaat bedraagt ongeveer ca. € 300,- eenmalig. De deelnemers maken dus een behoorlijk rendement op hun inleg. En dat staat nog los van de klimaatbijdrage.