PCR

Deze regeling staat niet meer open voor nieuwe deelnemers. Degenen die al wel hieraan deelnemen behouden al hun rechten tot het einde van de looptijd van het project. Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie komen in aanmerking voor een korting op de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken. Zij krijgen 11,4 cent energiebelasting terug, tarief 2021 inclusief BTW, voor elke kWh die met hun aandeel is opgewekt. Per certificaat, goed voor gemiddeld 250 kWh, is dat dus €28,52 per jaar. Verder krijgen zij ook hun aandeel in de opbrengst van de verkochte stroom minus de kosten, volgens de huidige berekeningen zo’n €4 per certificaat. Omdat de certificaten voor €310 zijn verkocht, betekent dit dus een terugverdientijd van ongeveer 9,5 jaar.

In grafiekvorm: