De Kraal productief

Ondanks het feit dat zo’n beetje alles tegenzat wat maar kon tegenzitten, is De Kraal op donderdag 17-9 dan toch in productie gegaan. Het was in ieder geval wel ideaal weer om te starten, onbewolkt en niet zo warm dat dit de productie zou belemmeren. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de installatie al veel eerder operationeel had moeten zijn. Het bestuur van Zon op Zuidplas zal Stedin dan ook verantwoordelijk stellen voor het geleden productieverlies en zal een claim indienen om compensatie hiervoor te krijgen. Aan de hand van de productiecijfers van project Wolga komen we uit op een claim van ruim €4600. Hopelijk zal Stedin hier soepel mee omgaan, maar anders zullen we alles op alles zetten om dit bedrag toch binnen te halen.