Afscheid Gerard van Heijningen

Vanavond, 30 juli 2020, hebben we afscheid genomen van Gerard van Heijningen als penningmeester van Zon op Zuidplas. Hij heeft niet alleen op een uitmuntende manier de financiën van onze coöperatie beheerd, maar hij was vooral ook degene die ervoor zorgde dat alles volgens de regels gebeurde. Om hem voor zijn grote inzet te bedanken heeft het bestuur gemeend om hem, mede namens de leden, een blijvend aandenken te overhandigen in de vorm van een ingelijste foto van ons eerste project, de Wolga. Omdat zijn vrouw hem daardoor ook vaak heeft moeten missen, vonden wij een bloemetje voor haar ook wel op zijn plaats.

Natuurlijk moest ook het officiële gedeelte plaatsvinden, namelijk het overhandigen van de stukken en overige zaken die met de functie van penningmeester te maken hebben. Deze werden in ontvangst genomen door Jaap Reijm, die als interim-penningmeester op zal treden totdat de ALV hem, of eventueel een andere kandidaat, officieel zal benoemen. Wij vertrouwen erop dat Jaap deze functie net zo gewetensvol zal vervullen als Gerard dat gedaan heeft.