Financieel
Wat is het voordeel?

Privé voordeel deelnemer
Een deelnemer ontvangt voor iedere kWh die in een collectief project met zijn of haar aandeel wordt opwekt 11,82 cent korting op de energiebelasting (incl. btw). Dit is gebaseerd op de energiebelasting van 2020. De opbrengst stijgt en daalt met het stijgen en dalen van de energiebelasting. Per certificaat van 250kWh is dat in 2020 dus bijna € 30,- per jaar. In 2021 wordt dat waarschijnlijk iets minder. In 15 jaar is dat dus naar verwachting bijna € 450,- per certificaat. De korting wordt door de energieleverancier op de jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een creditnota. Hier kun je daar iets meer over lezen.

Voordeel uit coöperatie
De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze. Voor de eerste paar jaren aan  Greenchoice. Het staat de coöperatie vrij een overeenkomst aan te gaan met elk willekeurig energiebedrijf. Hier ontvangt zij een vergoeding voor. Daarnaast ontvangt de coöperatie een vergoeding voor elk lid die klant is en een regulier contract heeft met een energieleverancier die een overeenkomst heeft met Energie Samen. Hiertegenover staan kosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten. De positieve baten worden naar rato van deelname uitgekeerd aan de leden. Dat kan oplopen tot circa € 15,- per certificaat.

Geheel
Per saldo levert een certificaat jaarlijks tussen de 40 en 45 euro op. De inleg per certificaat bedraagt  € 310,- eenmalig. De deelnemers maken dus een behoorlijk rendement op hun inleg. En dat staat nog los van de klimaatbijdrage. In een grafiek ziet dat er zo uit:

De eerste jaren zal de opbrengst uit de verkochte stroom vanwege de aanloopkosten waarschijnlijk minder zijn, vandaar de knik in de blauwe lijn.