Convenant ondertekend

Op woensdag 28 april is in het gemeentehuis te Nieuwerkerk aan den IJssel een samenwerkingsconvenant ondertekend door de gemeente Zuidplas en Zon op Zuidplas. De bedoeling hiervan is dat de samenwerking tussen gemeente en coöperatie formeel vorm gegeven wordt. Op deze manier hopen we de verduurzaming van Zuidplas beter en sneller te laten verlopen door lokaal zoveel mogelijk groene energie op te wekken en dit vooral d.m.v. energieprojecten in lokaal eigendom, zodat de verstrekte subsidies terecht komen bij de inwoners van Zuidplas.

 

Werkzaamheden Gemeentewerf

Sinds vorige week donderdag is Zonnefabriek bezig met het installeren van zonnepanelen op de Gemeentewerf in Zevenhuizen. Zoals jullie op de foto kunnen zien schiet dit al aardig op en zal het komende donderdag al klaar zijn, dan is ook de officiële oplevering. Hiermee zijn alle projecten waar we indertijd mee gestart zijn gerealiseerd. We zijn momenteel bezig met drie initiatieven voor nieuwe projecten, maar dat gaat wel tijd kosten. Het verst zijn we nu met het Kerkelijk Centrum aan de Beijerinkstraat in Nieuwerkerk. Als daar meer over te vertellen is, dan zullen we dat zeker berichten.

’t Blok in gebruik genomen

Op 4 februari is ook ons derde project, ’t Blok in Nieuwerkerk ad IJssel, in gebruik genomen. Omdat er nu panelen van 375 Wp zijn geïnstalleerd i.p.v. de oorspronkelijk geplande 335 Wp, zijn er 80 panelen gelegd en is er dus nog ruimte over voor 8 extra panelen. Hiervoor hebben we al een offerte ontvangen en deze zullen er dus nog bij komen. Wanneer dat precies zal zijn is nog niet zeker.

Voorlopige planning ’t Blok

We hebben een eerste planning ontvangen van Zonnefabriek voor de installatie op ’t Blok. Begin januari zal de buitenkast geplaatst worden. Zodra de datum definitief is kunnen we ook de firma Voskuilen informeren, die dan de aansluiting op het elektriciteitsnet zal verzorgen. Alles is daarvoor al geregeld, zij wachten alleen op bericht van ons. Eind januari, genoemd wordt 26-28, kan de installatie dan in bedrijf worden gesteld.

Ook ’t Blok gaat van start

Deze week zijn ook de laatste certificaten voor ’t Blok verkocht! Dat betekent dat we Zonnefabriek de opdracht hebben verstrekt om hier de installatie aan te leggen. Op deze foto van Jaap Reijm kun je zien hoe het dak nog een laatste keer wordt opgemeten om er zeker van te zijn dat de geplande werkzaamheden ook echt zoals gepland uitgevoerd kunnen worden. We zijn op dit moment druk in onderhandeling met de gemeente over het dak van de Comeniusschool. We hopen dat we die locatie binnenkort open kunnen stellen voor nieuwe inschrijvingen. Belangstellenden kunnen zich wel alvast aanmelden voor de wachtlijst.

Spandoeken aan de Waterdrager

We hebben toestemming gekregen van de gemeente om twee spandoeken op te hangen aan de Waterdrager (Nieuwerkerk ad IJssel) en daar hebben we natuurlijk graag gebruik van gemaakt. Ze mogen daar tot 19 oktober blijven hangen. We hopen dat dit de bekendheid van Zon op Zuidplas zal vergroten en vooral dat dit tot meer nieuwe aanmeldingen zal leiden. Er zijn tot nu toe te weinig bevestigde inschrijvingen om met Gemeentewerf of ’t Blok te starten. De oproep aan jullie is dan ook om zo mogelijk jullie voorinschrijvingen te bevestigen en verder de naamsbekendheid van Zon op Zuidplas te vergroten door kennissen of familie hierop te wijzen.

De Kraal productief

Ondanks het feit dat zo’n beetje alles tegenzat wat maar kon tegenzitten, is De Kraal op donderdag 17-9 dan toch in productie gegaan. Het was in ieder geval wel ideaal weer om te starten, onbewolkt en niet zo warm dat dit de productie zou belemmeren. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de installatie al veel eerder operationeel had moeten zijn. Het bestuur van Zon op Zuidplas zal Stedin dan ook verantwoordelijk stellen voor het geleden productieverlies en zal een claim indienen om compensatie hiervoor te krijgen. Aan de hand van de productiecijfers van project Wolga komen we uit op een claim van ruim €4600. Hopelijk zal Stedin hier soepel mee omgaan, maar anders zullen we alles op alles zetten om dit bedrag toch binnen te halen.

Weer nieuwe tegenslag De Kraal

Opnieuw hebben we te kampen met tegenslag bij het in bedrijf stellen van De Kraal. Omdat de Prinses Beatrixstraat recent opnieuw is geasfalteerd, werd er geen vergunning afgegeven voor graafwerk en moest er met een spuitlans (een sterke waterstraal i.p.v. een boorkop) onder de weg doorgeboord worden om bij de hoofdleiding te komen. Halverwege stuitten zij op een rioolbuis en konden er ook na drie pogingen niet langs komen, waarop zij het werk hebben gestaakt. Zij hebben nu een vergunning bij Stedin aangevraagd om een gestuurde boring te mogen uitvoeren. Die hebben zij wel gekregen, maar wij zijn pas op 14 september aan de beurt. Als dus ergens de Wet van Murphy op van toepassing is, is het wel op De Kraal. Benieuwd wat er allemaal nog meer fout kan gaan.

Afscheid Gerard van Heijningen

Vanavond, 30 juli 2020, hebben we afscheid genomen van Gerard van Heijningen als penningmeester van Zon op Zuidplas. Hij heeft niet alleen op een uitmuntende manier de financiën van onze coöperatie beheerd, maar hij was vooral ook degene die ervoor zorgde dat alles volgens de regels gebeurde. Om hem voor zijn grote inzet te bedanken heeft het bestuur gemeend om hem, mede namens de leden, een blijvend aandenken te overhandigen in de vorm van een ingelijste foto van ons eerste project, de Wolga. Omdat zijn vrouw hem daardoor ook vaak heeft moeten missen, vonden wij een bloemetje voor haar ook wel op zijn plaats.

Natuurlijk moest ook het officiële gedeelte plaatsvinden, namelijk het overhandigen van de stukken en overige zaken die met de functie van penningmeester te maken hebben. Deze werden in ontvangst genomen door Jaap Reijm, die als interim-penningmeester op zal treden totdat de ALV hem, of eventueel een andere kandidaat, officieel zal benoemen. Wij vertrouwen erop dat Jaap deze functie net zo gewetensvol zal vervullen als Gerard dat gedaan heeft.

Productie Wolga gestart

De productie op de locatie Wolga is vandaag gestart en die was met dit weer natuurlijk gelijk heel hoog. Ik ben deze week nog even langs De Kraal gefietst en daar waren ze ook al druk bezig, dus dat zal binnenkort eveneens van start gaan. Hier zijn nog een mooie drone opname van de Wolga locatie en een overzicht van de eerste productiedag.